Eigersund/Startsiden/Tørr sommer og lav grunnvannstand

Tørr sommer og lav grunnvannstand

print.png email  .png
Gåda badeplass

Det er for tiden lav og til dels svært lav grunnvannstand i fylket. Det er lokalt store variasjoner, men de fleste steder antar NVE at situasjonen er vel så prekær som i 2010, da store deler av fylket opplevde vannmangel og tørke.

Det kan oppstå  problemer  fremover slik at det ikke blir vann til enkelte hus, besetninger og gårdsbruk.

Eigersund brann og redning kan hjelpe de som trenger å få hjelp. Brannvesenet må ha folk på overtid for å betjene tankbilen i en slik situasjon, men hjelper hvis det blir nødvendig. Det koster  2000,- kroner + mva for de 2 første timene, deretter 1000,- kroner timen for tankbil med drikkevann. 

Kontakt

Telefonnummeret til brannvakt er 51 46 83 40.

Foto: iEgersund.no

Opprettet 10. juli 2018 av Sem Hadland. Oppdatert 10. juli 2018