www.eigersund.kommune.no

Høring:

Nye politivedtekter

Politistasjonen i Strandgaten

Etter å ha vært oppe i formannskapet blir nå nye politivedtekter lagt ut til høring. Les de nye vedtektene med relaterte dokumenter her. Høringsfristen er satt til 30. november.

Spørsmålet om revisjon av gjeldende politivedtekter for Eigersund kommune har vært tatt opp over tid. Administrajonen har avventet ny normalpolitvedtekt som det har tatt forholdsvis lang tid hos sentrale myndigheter å få utarbeidet. Vi har flere ganger vært i kontakt med sentrale myndigheter på saksfeltet og fått melding om å avvente saken. I februar ble dokumentene med ny normalpolitivedtekt sendt ut fra Politidirektoratet for gjennomgang og behandling lokalt. Det vises til vedlagte dokumenter.

Bestemmelsene i normalpolitivedtekten angir hva som kan regulerers i politivedtekt med hjemmel i politiloven § 14. Det er opp til den enkelte kommune, i samarbeid med politiet, å avgjøre hvilke bestemmelser som ønskes inntatt i egen kommune.

Høring

Innspill og forslag i saken bes gis innen 30. november. Innspill og eventuelle innspill rettes til administrasjonen ved Dag Marcus Egaas på e-post eller telefon 51 46 80 78, eller ved personlig fremmøte.

Politivedtekter til høring

Relaterte dokumenter

Opprettet 10. oktober 2018 av Sem Hadland. Oppdatert 10. oktober 2018