Eigersund/Startsiden/Vekst i små og mellomstore bedrifter

Vekst i små og mellomstore bedrifter

print.png email  .png
Vekstbedrifter

Muligheter i Eigersund har skrevet kontrakt med Connect Vest om et vekstprogram for små og mellomstore bedrifter. Programmet tilbyr bedriftene i kommunen en kontinuerlig prosess i bedriftsutviklingsfasen for å kunne å skape vekst, sikre eller skape nye arbeidsplasser.

Videre ønsker en å gi bedriftene mulighet til å få et utvidet nettverk og nye forretningsforbindelser.

De aktuelle bedriftene må omsette for mellom 5 – 50 millioner, og lederne eller styrelederne må være motiverte.

Kommunen vil framstå som en næringsvennlig og attraktiv kommune å etablere sin virksomhet i. En ønsker også å tiltrekke seg både nye og etablerte bedrifter i regionen. Muligheter i Eigersund starter nå arbeidet med å finne de bedriftene som er motivert til å bli med!

Opprettet 2. november 2018 av Sem Hadland.