Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot influensa hvert år. Dette er nødvendig fordi influensavirus endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Det tar 10-14 dager fra vaksinen settes til du kan forvente effekt. Effekten av vaksinen avtar over tid.

Husk timeavtale

Vennligst ta kontakt for timeavtale i ekspedisjon eller på telefon 51 46 81 50  mellom 8:00 og 12:30. Adressen er Arenessmauet 1, i 3. etasje.

Hvem bør vaksinere seg?

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med

 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Vaksinedager ved Eigersund helsestasjon

Adressen er Arensssmauet 1 i Egersund sentrum.

 • Fredag 25. oktober 08:00 - 13:00. 
 • Mandag 28. oktober 08:00 - 13:00.
 • Fredag 1. november 08:00 - 13:00

Betaling

Vi ønsker at betaling utføres med kort eller på Vipps. Vaksinering koster kr. 200,- for personer i risikogruppene og 250 for andre.

Må tas årlig

Influensa vaksinen beskytter mot flere influensavirus, men må tas årlig.

Vaksinen mot influensa beskytter mot flere ulike influensavirus. Influensavaksinen beskytter ikke mot andre virus og bakterier som også kan gi influensalignende symptomer. Vanlige influensasymptomer er feber, muskelsmerter, hodepine, påvirket allmenntilstand og tørrhoste. Influensa varer oftest i sju til ti dager.