Er du pårørende

Eigersund kommune arbeider for at pårørende skal få nødvendig støtte og få dekket sitt informasjonsbehov. Generell informasjon til deg som er pårørende, og Eigersund kommunes pårørendestrategi finner du her.

Bekymret?

Er du bekymret? Trenger du noen å snakke med? Både barn og voksne kan føle det ekstra vanskelig i disse dager. Veiledningstorget tar i mot henvendelser fra alle innbyggere: 51 46 80 00.

For barn, unge og foreldre

Mange barn og unge har kontakt med læreren eller andre fra skolen sin på e-post, Teams eller i andre kanaler om dagen. Hvis du kjenner læreren din og er trygg , kan du jo si noe om hvordan du har det og hva du tenker på.

Har du spørsmål, er bekymret eller opplever vanskelige ting i denne perioden? Ta gjerne kontakt på telefon.

Unge pårørende

På Ungepårørende.no kan du chatte anonymt og få svar på mange spørsmål som andre også lurer på.

Du kan også ta kontakt med Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111. Denne er døgnåpen og har også chatløsning på 116111.no.

Barnevernstjenesten

Dersom du er alvorlig bekymret for deg selv, barnet ditt eller andre kan du ta kontakt med barnevernstjenesten som er tilgjengelig på telefon 51 46 84 00 i ukedager mellom 08:00 og 15:00 eller barnevernvakten på ettermiddag, kveld og helg på nummer 400 34 573. Barnevernvakten gir hjelp til barn og unge i alderen 0-18 år og deres familier.

Voksne som trenger noen å snakke med

Frivilligsentralen kan kontaktes dersom du eller noen du kjenner kan ha behov for hjelp eller trenger en ringevenn. Telefonnummer 458 78 545 eller 977 48 727.

Dersom den du er pårørende til mottar kommunale tjenester kan du ta kontakt med personalet på den aktuelle avdelingen eller hjemmesykepleien. Ansatte kan bistå med å tilrettelegge for at du kan kommunisere med den du er pårørende til på telefon. På Bo- og servicesentrene kan det også tilrettelegges for å kommunisere ved hjelp av video-chat.

Snakke med barna om kreft under Covid-19

Kreftomsorg Rogaland har fått støtte av Stiftelsen Dam til å tilby en nasjonal veiledningstelefon for foreldre som lurer på hvordan de skal snakke med barna sine om kreft, særlig nå under Covid-19. Nummeret er 451 37 070, og vil være åpen 3 dager i uken, mandag, onsdag og fredag, mellom 9:00 og 12:00. Telefonen vil være tilgjengelig til 2. oktober. Kreftomsorg Rogaland.