24 luker i kalenderen skal fylles av mennesker som bidrar.  Mennesker som utgjør en forskjell for andre og lokalsamfunnet. Menneskene som gjør at Eigersund kommune er en god plass å leve.

Vi ønsker å vise bredden av frivillighet i Eigersund, og ønsker derfor så mange kandidater som mulig.

Små og store bidrag, for en eller for mange, kort tid eller i mange år, ung eller gammel, om du er alene eller tilhører en større organisasjon eller idrettslag - vi trenger representanter fra alle grupper.

Det eneste som er forhåndsbestemt er at kalenderen skal ha 12 kvinner og 12 menn, og det er fint om forslag på kandidater har en kort begrunnelse.

Ta kontakt

Kom med forslag til kandidater på julekalender@eigersund.kommune.no eller ta kontakt med ordfører eller Eli og Nina på frivilligsentralen.