Eierskapsmelding

Antallet kommunale selskap har vært relativt stabilt de siste årene. Eierskapspolitikken uttrykkes hovedsakelig gjennom eierskapsmeldingen, som dermed utgjør et sentralt styringsdokument i eieroppfølgingen, og som også angir mål for selskapenes virksomhet og forventninger til selskapenes forretningsdrift.

 

Kommunale foretak

 

Aksjeselskaper (AS)

 

Interkommunale selskaper (IKS)

 

Interkommunale samarbeid

 • Dalane Friluftsråd (Proff.no) (Nettsider)
 • Skatteoppkreving
 • Arbeidsgiverkontroll
 • Dalane interkommunale barnevern (Proff.no)
 • IBO – interkommunalt bofellesskap (Proff.no)
 • Øyeblikkelig hjelp
 • Krisesenteret i Stavanger (Proff.no) (Nettsider)
 • Regionråd Dalane
 • Legevakt
 • Bibliotek
 • Brannvesen
 • PP-tjenesten

 

Samvirkeforetak (SA)

 • Opplæringskontoret i Dalane SA (Proff.no)
 • Landbrukssenteret Helleland SA (Proff.no)

 

Andre

 

Stiftelser