Det var 22 kommunalt ansatte med 25 år sammenhengende tjenestetid i kommunen, og 8 med 40 års tjenestetid. I tillegg var det 17 ansatte som sluttet i 2016 etter minimum 25 års tjeneste.

Ordfører Odd Stangeland overrakte erkjentlighetsgaver i form av gullklokke eller gavekort til jubilantene med 25 års sammenhengende tjenestetid og gavekort til jubilantene med 40 års tjenestetid i kommunen. Ansatte som sluttet etter minimum 25 års tjenestetid i kommunen fikk tildelt Kommunenes Sentralforbunds hedersmerke med diplom, overrakt av Rådmann Gro Anita Trøan. Ordfører Odd Stangeland overrakte kommunens Los i bronse eller gavekort etter jubilantens ønske.

Jubilanter 2016 med 25 år tjenestetid

25 års jubilanter 2016.jpg

Første rekke fra venstre: Anbjørg Reime Helleren, Inger Walskår Dyrsand, Torbjørg Slettebø, Gro Grastveit Sæstad, Torhild Urdal, Jorunn Torgersen, Marit Morken og Peggy Svanes
Andre rekke fra venstre: May Brith Sviland, Sissel Lindø Hadland, Ordfører Odd Stangeland, Rådmann Gro Anita Trøan, Inger Bente Hellvik, Berit Midbøe Kopperud, Dora Omdal, Bente Schia Log og Åshild Stornes Slettebø
Tredje rekke fra venstre: Trine Myklebust, Petter Weido Larsen, Hans Petter Tønnessen, Thiagarajah Lingeswaran, Johan Norum, Turid Verstad og Annbjørg Elve Skofteland

Jubilanter 2016 med 40 år tjenestetid

40 års jubilanter 2016.jpg

Første rekke fra venstre: Marit Rommetveit Sigmo, Bodil Anne Kvinen, Jon Gudmund Kvinen, Liv Else Rasmussen og Herluf Ingve Rasmussen
Andre rekke fra venstre: Agnes Irene Knubedal Netland, Ordfører Odd Stangeland, Rådmann Gro Anita Trøan og Jarl Steinar Olsen
Rigmor M. S. Nodland var ikke til stede da bildet ble tatt

Ansatte med tjenesteslutt i 2016 etter minimum 25 år tjenestetid

KS hedersmerke 2016.jpg

Første rekke fra venstre: Aud Vedelden, Sigrunn Vestbøstad Olsen, Agnes Irene Knubedal Netland, Kirsten Elisabeth Bertelsen, Astrid Karin Helvik, Reidun Gløpstad Madsen og Sigrid Hetland
Andre rekke fra venstre: Inger Helene Røyland, Liv Else Rasmussen, Ordfører Odd Stangeland, Rådmann Gro Anita Trøan, Anne Marie Skåra og Tordis Julie Helseth
Tredje rekke fra venstre: Ingvar Hovland, Per Steinar Berentsen og Herluf Ingve Rasmussen
Ikke til stede: Anne Beth Ramsland, Oddvar Sten Stapnes og Henry Urdal