Krisesenteret i Stavanger har sammen med Eigersund kommune opprettet et samtaletilbud i Dalane. Tilbudet er for deg som lever med vold i nære relasjoner, eller du som har opplevd vold og sliter med ettervirkninger av denne. Du kan også ta kontakt dersom du er bekymret på vegne av noen andre, eller trenger råd og veiledning. Tilbudet er gratis og krever ingen henvisning.

En krisesenteransatt vil være tilgjengelig på et kontor i NAV Eigersunds lokaler i Sokndalsveien 51, onsdag i partallsuker fra klokken 10:00 til 15:00.

Dersom du ønsker å bestille time, ring 480 90 106, eller møt opp i åpningstiden. Ved spørsmål om tilbudet, kontakt krisesenteret i Stavanger. Her er å pent døgnet rundt og kan nås på 51 53 06 23.

Onsdag i partallsuker. Klokken 10:00 - 15:00 på NAV Eigersund, Sokndalsveien 51. Mobil 480 90 106, eller telefon 51 53 06 23