formålet med kurset er å gi deltakerne innsikt i og kunnskap om eldrerådets viktige rolle for å sikre de eldres medvirkning i lokalmiljøet. Kurset skal være en arena for erfaringsdeling.

Passer bra for medlemmer, varamedlemmer og sekretærer i kommunale og fylkeskommunale eldreråd, samt politikere, saksbehandlere og andre interesserte.

Veksling mellom forelesning, erfaringsutveksling og diskusjon. Kursdeltakerne får utdelt håndbok som er spesielt utviklet for kurset. Deltakerne får også utdelt presentasjon av lærestoffet for kursdagen, samt annet aktuelt materiell til nytte for arbeidet i eldrerådet.

Tid

Egersund 23. februar. Kurset i Egersund har påmeldingsfrist 22. januar. Dette kurset vet en enda ikke om kommer til å bli gjennomført. Om det ikke blir nok deltakere, blir det utsatt til april.

Påmelding

påmelding gjøres direkte på nettsidene til Fagakademiet.