Krav til stemmeseddelen fremgår av valgsforskriftens § 19.Krav til stemmesedler med kandidatnavn nr 2: (2) Stemmesedlene som skal brukes på valgtinget, skal produseres på en slik måte at det ikke er mulig å se hva velgerne har stemt etter at stemmeseddelen er brettet sammen.

Eigersund kommune har, i likhet med mesteparten av landets fylker og kommuner, deltatt i en sentralt organisert anbudsrunde organisert av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) for trykking av stemmesedler. Det er KMD som har utformet kravspesifikasjonene i anbudet på trykking av stemmesedlene. Valgforskriften gir i § 19c.Krav til stemmesedler med kandidatnavn ved kommunestyre- og fylkestingsvalg detaljerte krav til utforming av stemmeseddelen.

Ved kvalitetskontrollen etter mottak av stemmesedlene fra trykkeriet, oppdaget valgfunksjonærer at det var mulig å se hva en velger har stemt etter at stemmeseddelen var brettet sammen.

Problemet er to-delt. Det er en problemstilling når velgeren legger frem sin stemmeseddel for stempling. På stemmeseddelen er det et stempelfelt og det er i dette det oppstår gjennomskinn av teksten på baksiden. Det andre problemet er nå velger går med stemmeseddelen og/eller skal legge den i urnen. Det kan da oppstå situasjoner der andre kan se gjennomslag av teksten. Da alle listene har ulik tekst og dermed ulikt mønster, blir det for enkelte lister enkelt å se hvilken liste velgeren har valgt. Problemet blir større jo bedre lysforhold det er i lokalet og ved stemplingsbordet.

SV i urne.jpg

(Bildet er tatt på 2 meters avstand mot mørk bakgrunn uten spesielt godt lys fra taket)

Denne problematikken ble umiddelbart muntlig og skriftlig tatt opp med trykkeriet og departementet, videre ble valgstyret varslet om saken. Kommunen har fått tilbakemeldinger fra andre kommuner som har samme problemstilling og som også har tatt den opp med KMD og trykkeriet.

Trykkeriet har nå gitt kommunen en tilbakemelding om at stemmesedlene er trykt i henhold til spesifikasjonene fra departementet. Kommunen avventer nå svar fra departementet på vår henvendelse.

Problemet har foreløpig ikke vært stort da det frem til 10. august da den ordinære forhåndsstemmingen begynner, fordi det ved tidligstemmingen før 10. august har vært brukt fellessedler der velgeren krysser av valg av parti og der det ikke er kandidatnavn.

Kommunen vil gjøre det som er nødvendig for å sikre alle velgere muligheten for et hemmelig valg. Hva som skjer videre vil være opp til valgstyret å avgjøre og problematikken vil bli tatt opp med her så fort departementet gir kommunen en tilbakemelding.

Oppdatert 06.08.2015 (kl 15:25):

Les Orientering til valgstyret (datert 6.8.2015)

Les Problemer med stemmesedlene - Gjennomskinn skriv til trykkeriet Andvord og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (datert 4.8.2015)