Vi har kompetanse på pårørendes rettigheter, og pårørendes behov, og har kunnskap om hjelpeapparatet. Vi ønsker å være en støtte og en veileder for pårørende som står i en vanskelig livssituasjon. Rådgivningstelefonen er støttet av Helsedirektoratet og tilknyttet PIO-ressurssenter for psykisk helse.

Åpningstider

Mandag til fredag 10:00 - 15:00 og tirsdag 10:00 - 19:00.

Telefonnummer

22 49 19 22