Nærmere opplysninger om plassen og tildelingsregler fås ved henvendelse til brannvesenet v/ Svein Mylebust, tlf. 51 46 83 44. Skriftlig søknad med opplysninger om båtens størrelse og registreringsnummer sendes:

Eigersund kommune
Seksjon brann
Postboks 580
4379 Egersund

Søknaden må være mottatt innen 30.04.04.