www.eigersund.kommune.no

Ledige stillinger

Feiersvenn / Feiermester

Ettersom vår feiermester går av med pensjon blir det 01.03.2020 ledig en 100% fast stilling som feiersvenn / feiermester i Tekniske tjenester seksjon brannvern / Forebyggende avdeling. Seksjon brannvern er delt inn i en forebyggende avdeling med 5 ansatte og en beredskapsavdeling med 9 ansatte og 10 deltidsansatte, underlagt brannsjefen. Seksj...

Prosjektleder

Prosjekt og utbygging i Eigersund kommune er organisert under tjenesteområdet for tekniske tjenester. Oppgaver og ansvar er planlegging og styring av større investeringsprosjekter i kommunen, slik som skoler, barnehager, brannstasjon, rådhus og lignende  Stillingen vil være organisert under tjenesteområde tekniske tjenester, og rapport...

Prosjektleder uteområder

Er du en person med øye for detaljer, men som likevel ikke mister overblikket? Vi har ledig en stilling som prosjektleder/rådgiver uteområder.

Helsefagarbeider

Distrikt 1 har ledig 17 % stilling som helsefagarbeider. Stillingen har arbeidstid 3. hver helg.

Helsefagarbeider

Distrikt 1 har ledig 21 % stilling som helsefagarbeider. Stillingen har arbeidstid 2. hver helg.

Avtalehjemmel for privatpraktiserende fastlege

Generell organisering av legetjenesten i Eigersund kommune:Eigersund kommune har ca. 15 000 innbyggere, der hovedparten er bosatt i Egersund by. Eigersund er den største kommunen i Dalane regionen, som har knappe 25 000 innbyggere. Eigersund kommune har i dag 13 fastleger i kommunen. Av disse er 11 fastleger organisert som selvstendig næringsd...

Kommunejurist

Stillingen har sitt primære arbeidssted ved seksjon byggesak. Byggesak har for tiden 5 årsverk og inngår i tjenesteområdet Samfunnsutvikling sammen med seksjonene oppmåling, plan og landbruk, næringsutvikling, folkehelse og sykkelbyen. Stillingen vil arbeide både med tjenesteområde Samfunnsutvikling (primært byggesak) og tjenesteom...

Helsefagarbeider

Det er ledig 32,86 % stilling som helsefagarbeider ved Lagård sjukeheim, avd. 3 ABC. Stillingen er turnusbasert med arbeid 2. hver helg

Publisert | Oppdatert 07. februar 2019
Skriv ut