Etter oppdrag fra kommunestyret er det satt ned en prosjektgruppe som skal vurdere og komme med en innstilling til nye lokaler for kommunens bibliotek. Tre lokasjoner vurderes, dette er Torvgården, første etasje i rådhuset og lokaler i Amfi Eikunda.

Kommunedirektørens innstilling skal til politisk behandling 28. november 2022.

Biblioteket i torvgården

Biblioteket i rådhuset

Biblioteket på Eikunda