Målprogrammet er et redskap for å realisere folkebibliotekets samfunnsoppdrag. Planen er først og fremst et verktøy for de ansatte og skal fornyes etter 3 år samt evalueres årlig etter at årstatistikken er levert Nasjonalbiblioteket.

Relaterte dokumenter