På dette grunnlag kreves det at alle nedenfor stående rubrikker fylles ut.