Vi vil sammen med deltaker kartlegge mestringsressurser, begrensninger og utfordringer i hverdagen. Målene skal defineres av deltaker. Det vil arbeides mot målene i en tidsbegrenset periode. Forskning viser at det oppnås best resultater når en arbeider intensivt i korte tidsperioder, det vil si opp mot 3 måneder. Ved behov kan en sette opp nye mål etter en kort pause, og igjen starte på en 3 måneders periode mot et nytt mål. Målet er å gi en opplevelse av mestring. Mestring betyr at deltakeren skal lykkes i forhold til et mål. Det handler om trening, et skritt i riktig retning, og å få til alt mellom himmel og jord for å mestre hverdagen.

Sammen ønsker vi å styrke bo- og livssituasjonen både for deltakeren selv og i forhold til nabolaget. OOMT kan være til hjelp for alle mennesker som selv ønsker en endring, men som ikke helt vet hvordan de skal oppnå denne endringen. Metoden kan brukes både i sammen med enkeltpersoner og i grupper. Deltakeren er eksperten i sitt eget liv og har evne til å kunne, tro, ville, gjøre og lære.