Szczecin, eller Stettin på norsk, er den syvende største byen i Polen og hovedstaden i det vestpommerske voivodskap. Byen ligger på begge sider av elven Oder, og på en rekke store øyer mellom den vestlige og østlige gren av elven.

Ordfører Odd Stangeland vil fremme en sak senere om et eventuelt videre havnesamarbeid.

På bildet ser vi Odd Stangeland, Norges ambasadør i Polen - Karsten Klepsvik og borgermester i Szczecin (Stettin) - Piotr Krzystek. På det andre bildet er ordfører Stangeland sammen med Norges ambasadør i Polen - Karsten Klepsvik.

Stangeland-i-polen2.jpg