Vær tidlig nok ute!

Hvis din forhåndsstemme skal sendes til en annen kommune, må du være oppmerksom på at du selv er ansvarlig for å avgi stemmen så tidlig at stemmegivningen kan mottas av det andre valgstyret innen valgdagen 9. september kl. 2100.

Har du mottatt valgkort i posten, vær vennlig å ta dette med når du forhåndsstemmer. I tillegg må du ta med legitimasjon.  (Du kan også stemme hvis du ikke har mottatt valgkort. )  

Ambulerende stemmemottaking

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på annen måte, kan du avgi forhåndsstemme til ambulerende stemmemottaker der du oppholder deg.

Søknad om å få avgi slik forhåndsstemme må være kommet inn til kommunen innen 6. september. Du behøver ikke ta kontakt hvis du er lagt inn eller bor på institusjon hvor det blir arrangert stemming. Er du i tvil om hvordan skal forholde deg, kan du kontakte valgstyret på telefon: 928 14 180/908 81 568 eller på e-post.

Åpningstider

Veiledningstorget, 2. etasje i Nytorget 9.

  • Mandag til fredag 08:00 – 15:00

Eigersund bibliotek, Fabrikkplassen 2 (Eikunda)

  • Mandag stengt.
  • Tirsdag og torsdag 10:00 - 19:00
  • Onsdag og fredag 10:00 - 15:00
  • Lørdag 10:00 - 14:00

Forhåndsstemmegivning på helse- og omsorgsinstitusjoner kunngjøres med oppslag på hver enkelt institusjon.