Bygget ferdig

23. august 2019. Bygget er ferdig utvendig og arbeid med rør- og maskinmontasjen er satt i gang.


Legging av stikkrenner i Birkelandsveien

Birkelandsveien blir stengt for legging av stikkrenne over veien, fra fredag 6. mars klokka 8.30 og til arbeidet er ferdig utført.

Artikkel: Legging av stikkrenner i Birkelandsveien


Ledningsgrøft til nytt renseanlegg på Birkeland

Eigersund kommune, ved vann og avløp, legger ny ledningsgrøft opp til nytt renseanlegg på Birkeland. Birkelandsveien ved Birkeland bru vil bli stengt for biltrafikk mellom 8:00 og 14:00 fra mandag 5. mars og ut uken eller til arbeidet er ferdigstilt.

Artikkel: Ledningsgrøft til nytt renseanlegg på Birkeland