Eigersund kommune skal bygge nytt vannverk for å sikre sin vannforsyning. De lokale entreprenørene som har fått oppdraget med grunnarbeidet for byggingen er Espeland AS og Bertelsen & Garpestad AS.

Kart over nytt vannverk i VannbassenganI neste uke, uke 32, starter entreprenøren riggen av riggplassen og oppstart av arbeidet blir 12. august.

Situasjonsplanen av riggområdet kan ses her. Dette området stenges for allmenn ferdsel mens arbeidet pågår, da inngjerding og adgangskontroll er et krav på slike byggeplasser.

Innenfor anleggsområdet skal det i tillegg graves flere grøftetraseer. Et vannverk, med alt av maskiner, har en byggetid på minimum to år.

Fasadetegning av nytt vannverk i Vannbassengan