Oppstart nytt vannverk

13. august 2019. Neste uke gjør entreprenøren seg klar ved Kjerketjørna i Vannbassengan og starter arbeidet med å bygge nytt vannverk 12. august. Jobben som vil sikre vannforsyningen til byen vil ta i overkant av to år.

Artikkel: Nytt vannverk for bedre vannforsyning