Eigersund kommune inviterer alle nyansatte som jobber med barn, unge og foresatte til obligatorisk kursdag.

På kurset vil vi snakke om følgende tema:

  • Hvilke barn og unge kan ha behov for ekstra støtte og oppfølging?
  • Hvordan kan vi fange opp at et barn, en ungdom eller en familie trenger hjelp?
  • Hvordan skal vi handle når vi blir bekymret?
  • Hvordan kan vi legge til rette for gode samtaler med barn som vi er bekymret for?
  • Hvilke forpliktelser har jeg som ansatt når det gjelder å melde fra til barnevernet, og hvordan går jeg fram?
  • Hvilke forpliktelser har jeg til å avverge alvorlige lovbrudd, og hvordan kan jeg balensere avvergeplikten opp mot taushetsplikten?

Foredragsholdere er: Gunn Helen Ege (rådgiver Helse og Omsorg), Marit Nordgarden (konst. Leder Egersund helsestasjon), Elise Sæstad Jacobsen (nestleder Dalane barnevern), Silje Havsø og Liv Ingrid Torkelsen (Nettverkskontakter i Dalane barnevern) og Jan Åge Birkeland (politikontakt).

  • Dato: 29.09.23
  • Tid: kl 08.30 – ca 14.15
  • Sted: Egersund Arena, Solstua

Det vil bli servert lunsj, frukt og kaffe/te