Ønsker du hjelp til å endre levevaner? Velkommen til Frisklivssentralen i Eigersund!

Vi ønsker å bidra med:

  • Trening, aktivitet og bevegelsesglede
  • Hjelp til gode matvaner
  • Livsmestring
  • Hjelp til å slutte å røyke/snuse

Du kan selv ta direkte kontakt med oss for mer informasjon og eventuell påmelding. Eli Sævareid, Folkehelsekoordinator, 51 46 82 38 / 482 33 698, eller Cathrin Lindø, fysioterapeut, 51 49 61 26.

Det arrangeres også Frisklivstur hver fredag 12:00 fra parkeringsplass i Vannbassengan. Turen er åpen for alle voksne som ønsker å delta.