Bakgrunnen for møtet er spørsmål og ytringer om uklarheter vedrørende avtaler, kommunal støtte og vedtak i kommunestyret.

Ordfører ønsker også å utfordre deltakerne på målsetninger, verdigrunnlag og samarbeid med andre i arbeidet med barn og ungdom.

For at alle parter skal kunne stille på møtet forberedt, har ordføreren bedt om at alle spørsmål/problemstillinger meldes inn i forkant av møtet og disse vil bli fordelt til møtedeltakerne i forkant.

Til møtet har ordføreren invitert Eiger, Eik fotball og Idrettsrådet til å stille med 2 representanter. Fra kommunen vil også varaordfører, konst. rådmann og kommunalsjef kultur og oppvekst møte.

Det vil bli skrevet referat som vil bli lagt frem for politiske utvalg som referatsak.