Målet med kurset

  • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer.
  • Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens.
  • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet.
  • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon.

Pårørende til personer med demens står ofte med krevende omsorgsoppgaver over mange år. Mange pårørende har derfor behov for og nytte av å vite mer. Undersøkelser viser at kunnskap og samtaler med andre i samme situasjon gjør at stresset og belastningen oppleves mindre.

Program

Kurset foregår onsdager fra klokken 18:00

27. september

”Demens - tidlige symptomer, sykdomsutvikling og utredning”. Bjørg B. Tengesdal, geriatrisk vernepleier, Bjerkreim kommune. 

4. oktober

 «Kommunale tjenester og hjelpemidler». May Brit Tengesdal, Ergoterapeut, Eigersund Kommune

11. oktober

Hvor skal man henvende seg i kommunen for å få hjelp og hvilke tilbud kan kommunen gi?». Gunn H Stormo,  Fagkoordinator, Eigersund Kommune

18. oktober

  «Utredning i spesialisthelsetjenesten, pårørendes rolle og utfordringer». Siri Ueland, spesialsykepleier, geriatrisk avd. UIS

25. oktober

Åpent tema, hva ønsker deltakerne? Bjørg B Tengesdal, geriatrisk vernepleier, Bjerkreim Kommune

Påmelding

For mer informasjon og påmelding kan en ringe 917 17 353 eller ta kontakt på e-post. Ingen kursavgift.