Samarbeid med pårørende er en uttrykt målsetting i norsk helse- og sosialpolitikk og Helse- og omsorgstjenesten står overfor store oppgaver fremover.

Befolkningens alderssammensetning endres og kompleksiteten i oppgaveløsningen vil øke. Pårørendes omsorgsinnsats er i mange tilfeller av et betydelig omfang.

Pårørende må møtes individuelt og ut fra den livssituasjonen de er i. Pårørende må tas på alvor og, når pårørende ønsker det, inviteres inn i helse- og omsorgsarbeidet som en viktig samarbeidspartner.