I sin avskjedstale for politikerne i kommunestyret oppsummerte han sin erfaring med de tre ordførerne som han har jobbet med som svært gode, og kalte dem for godt over gjennomsnittet.

Med seg på kjøpet da han overtok rådmannstolen for fem år siden fikk han en kommunal bondegård. Denne ble raskt lagt ned og siden den gang, som han blant annet nevnte, har kommunen fått et flott nytt boligfelt i Hestnes, næringslivet blir servet gjennom foretakt Egersund næring og havn, og barnevernet har fått en opprustning med gode avtaler med nabokommunene. Det som sto øverst på ønskelisten over det som ikke ble realisert for Helgevold var et nytt rådhus.

Helgevold skal begynte i ny jobb som divisjonsdirektør i Helse Stavanger 1. mars. Arbeidet med å få en ny rådmann for Eigersund kommune er godt i gang.

rådmann-tegning.jpg