Det vil i praksis si at alle husholdninger som har lavere inntekt enn 574.750,- kr vil kunne søke om redusert foreldrebetaling. Husk at kopi av siste selvangivelse må legges ved søknaden som dokumentasjon.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Fra 1. august 2019 gjelder dette husholdninger som har inntekt under 548.500,-. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass.

Søknadskjema

Vedtak for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid vil gjelde for et barnehageår. Det må søkes på nytt hvert år med kopi av siste selvangivelse.
Har du plass i en privat barnehage i i Eigersund kommune, men bor i en annen kommune, skal du søke til den kommunen du og barnet har adresse i Folkeregisteret.

Søknadsfrist

For barnehageåret 2019 - 2020 er søknadsfristen 1. juni. Frist for søknader gjennom året er 15. hver måned og blir behandlet med virkning påfølgende måned. 

Kontakt

Hvis dere lurer på noe, ta gjerne kontakt med kultur- og oppvekstkontoret på telefon 51 46 82 43 eller 51 46 82 40, eller på e-post til enten Karina Havsø eller Helga Bode.