Endringen skyldes et vedtak i kommunestyrets mai-møte om å redusere promillen for eiendomsskatt fra 3 til 2,8 promille på hus og fritidseiendommer med virkning fra 1.1.2023. Dette er et tiltak for å sikre en mer rettferdig fordeling av eiendomsskatt, da det ble klart at det  lå an til at kommunen fikk inn mer eiendomsskatt enn det som var budsjettert for denne type eiendom.

Vær oppmerksom på at neste faktura du mottar fra Eigersund kommune på eiendomsskatt og kommunale avgifter vil inneholde korrigeringer som på grunn av reduksjonen av eiendomsskatt. Fakturaen vil dermed ha noen flere fakturalinjer enn det som er normalt. Faktura for kommunale avgifter sendes ut i løpet av denne uken.

Den eneste endringen som direkte påvirker dere, er som nevnt at summen som skal betales i eiendomsskatt, blir reduseret fra 3 til 2,8 promille.

Det er eiendomsskattekontoret, seksjon for kart og oppmåling, i kommunen som sender ut skatteseddel for eiendomsskatt, mens det er avdelingen for finans og analyse som sender ut kommunale fakturaer, som eiendomsskatt er en del av.

Aktuelle dokumenter: