Delegeringsreglement

 

Politisk reglement

 

Personalpolitiske reglement

 

Oppfølging av sykemeldte

Oppfølging av gravide arbeidstakere

 

Informasjonsikkerhet og personvern

Informasjon, innsyn og sosiale medier 

 

Tekniske tjenester

 

Internkontroll, kvalitet- og forbedringsarbeid

 

Barnevern

 

Økonomi

 

Alkoholpolitiske reglement

 

Betalingsregulativ

 

Interkommunale reglement, direktiv, forskrifter

 

Diverse reglement