Årsaken til det ekstraordinære møtet er at Olje- og Energidepartementet har sendt saken ut på høring med høringsfrist 27. mai 2015, kommunen mottok høringen 28. april. Her er lenke direkte til Saksdokumenter - Formannskapets møte 11. mai 2015.pdf Vi ha litt problemer med publiseringsverktøyet vårt slik at dokumentene ligger ikke ute sammen med øvrige saksdokumenter.

Høringsuttalelsen som nå skal behandles vil medføre et lovforslag som krever at energiselskaper ikke lengre kan drive med både produksjon av kraft og nettdrift, men må splitte sin virksomhet i ulike og selvstendige selskaper.

Vi minner også om vår tidligere artikkel Bedre nettleie og næringsutvikling som omhandler denne problematikken: "Eigersund Næring og Havn KF har sett en mulighet for å redusere utgifter for bedrifter i Dalane. Forslag vil kunne gi redusert nettleie for ett vanlig hus i regionen med rundt 2000 kr i året. Nettleien for en husholdningskunde er rundt 25 prosent dyrere i Dalane Energi enn i Lyse Energi. For næringskunder vil forskjellen være større. Dette er dermed en viktig sak for næringslivet i regionen som gir store muligheter for reduksjon i utgiftene til strøm."