Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

 

Melding:
Sak om ansettelse av ny rådmann vil bli ettersendt, jf. avtale med gruppelederne.

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

 

- Eventuelle forfall meldes til tlf. 901 33 107 til Målfrid Espeland

Følgende vararepresentant kalles inn for fast medlem med forfall:

 

Elin Refsland (AP)   for Anders Ege (AP)
Åshild Bakken  (AP)  for Anna Nodland (AP)
Mirjam  Mong-Olsen (AP)  for Unn Therese Omdal (AP)
Hanne Christine Berg  (FrP)  for Roaland Eie (FrP)

 

Kommunestyremøte

18. april

Frist for endring:

Fredag 18. mars

Parti

Sted

Dag

Dato

Tid kl.

AP

Arbeidernes Hus.

Torsdag

7. april

19:30

FRP

Formannskapssalen, rådhuset

Mandag

4. april

18:00

H

Sjømannsfor. lokale, Peder Clausensgt.

Tirsdag

5. april

18:00

KRF

Kantinen, rådhuset

Onsdag

6. april

19:00

SP

Formannskapssalen, rådhuset

Onsdag

6. april

19:30

SV

Kantinen,  rådhuset

Tirsdag

5. april

18:30

V

Kantinen, rådhuset

Torsdag

7. april

20:00

               

 

Møtet er åpent for publikum og holdes på Grand Hotell  . Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.etasje.