Åpning av Motalaveien

16. desember. Etter en lang anleggsperiode skal Motalaveien igjen åpnes for trafikk. Etter planen skal veien være asfaltert ferdig i løpet av mandag 16. desember, og vil åpnes for trafikk så snart asfalten er kald.

Artikkel: Åpning av Motalaveien

Vann og avløp ferdig med sin del

25. november 2019. Vann og avløp sitt saneringsanlegg i Motalaveien er ferdig. Fremover vil vei og utemiljø ferdigstille mur, vei og asfalt.

Videre arbeid på Motalaveien

7. oktober 2019. Eigersund kommune holder på å fullføre arbeidene i Motalaveien. Det jobbes med å bygge nytt fortau og nye gatelys. Første del av fortauet blir asfaltert i dag 7. oktober, og øvre del kommer når dette er klart.


Arbeid i Motalaveien fortsetter

13. september 2019. Mandag starter arbeidene i Motalaveien opp igjen. Det skal nå graves grøft for høyspent og gatelys og dette skal legges under fortau. Det skal deretter settes ny kantstein og bygges nytt fortau langs innsiden av veien. Veien er fortsatt stengt for gjennomkjøring, og arbeidene vil redusere adkomsten til boligene. Det planlegges også å bytte ut muren langs nedre del av Motala. Her venter kommunen på tilbud på oppdraget, og målet er å komme i gang med jobben i løpet av oktober. 


Graving i Prestegårdsveien og Motalaveien

15. februar 2019. Prosjektet har blitt utsatt, men mandag 18. februar starter Eigersund kommune arbeidet med å skifte ut gammelt ledningsnett i deler av Prestegårdsveien og opp Motalaveien.


Fremdrift i Øvre Prestegårdsvei og oppstart i Motalaveien

13. september 2018. I Øvre Prestegårdsvei mangler cirka 70 meter med vannledning for en her er ferdig. På nyåret blir det oppstart med utskifting av gammelt ledningsnett fra Kjærlighetsstien, Prestegårdsveien og opp Motalaveien. Etter avdeling for vann og avløp er ferdig, vil vei og utemiljø ferdigstille gatene med murer og ny asfalt.