Beboere og pasienter på sykehjem og bo- og servicesenter vaksineres der de bor og betaler ikke for vaksinen.

Alt helse- og omsorgspersonell med pasientkontakt anbefales å ta vaksine og alle kommunalt ansatte får tilbud om gratis influensavaksine også i år.

Influensavaksine anbefales spesielt for

 • Beboere sykehjem og bo- og servicesenter
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år

Anbefales til barn og voksne med

 • Kroniske lungesykdom
 • Kroniske hjerte- og karsykdom
 • Leversvikt eller nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Nedsatt immunforsvar
 • Diabetes type 1 og 2
 • Svært alvorlig fedme (BMI over 40)
 • Gravide fra 12. svangerskapsuke
 • Annen alvorlig eller kronisk sykdom

I tillegg anbefales influensavaksine til

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie. Disse får tilbud om vaksine via sin arbeidsgiver.
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl

Relaterte lenker