Oppdatert kl 1520
Sletteidveien var stengt for biltrafikk på grunn av utvasking. Kommunens mannskaper har nå reparert veien og fra kl 1500 er den åpen for fri trafikk.

Oppdatert kl 1120
Veien er, og har vært, stengt for biltrafikk, men det er mulig å passere til fots.
 
Oppdatert kl 1051
Vei og utemiljø melder at det er 10 boliger som er uten veiforbindelse. Artikkelen er oppdatert med kartutsnitt.
 
Stengt vei Sletteid med område.jpg
 
***
Sletteidveien er stengt for biltrafikk på grunn av utvasking. Kommunens mannskaper er underveis for å reparere skadene.

Artikkelen vil bli oppdatert.
 
Det var i natt at en kanal under veien gikk tett på grunn av store nedbørsmengder, noe som medførte at vannet gikk over veien og resulterte i utvasking av veien. Situasjonen medfører at ca. 20 hus nå er isolert.
 
Kommunen har sendt mannskaper og maskiner, gravemasking og lastebil med grus, til stedet. Det foreventes at veien vil bli åpnet i løpet av noen timer.
 
Situasjonen vil bli oppdatert.