Fødselssmerter skiller seg fra andre smerter ved ikke å være knyttet til skade eller sykdom, men til en positiv biologisk hendelse.

TENS (transkutan elektrisk nervestimulering) er en velkjent metode for alternativ smertelindring og har vært brukt under fødsel i en årrekke i land som Australia, Sverige og Storbritannia. TENS er trygt å bruke i svangerskapet etter 12. svangerskapsuke ved f.eks bekkenrelaterte smerter, under fødselsforløpet og i barselperioden.

Relaterte lenker

TENS