2 vest

Se egne regler for 2 vest. Les mer.

Besøk bør gjennomføres slik at risikoen for smitte inn i boenheten er minst mulig.
Dersom en klarer å overholde anbefalt avstand (2 meter) mellom alle besøkende og beboer, kan beboer ha inntil 2 besøkende hos seg. Dersom en ikke klarer å overholde minimum to meters avstand, må man benytte munnbind.

Du kan ikke komme på besøk hvis du

  • er syk, eller har vært syk de siste 7 dager
  • har vært på utenlandsreise de siste 10 dager
  • er hjemme i karantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19.

Dersom besøk av ulike grunner ikke kan utsettes, må du kontakte enhetsleder i forkant av besøket, slik at nødvendige smitteverntiltak kan komme på plass.

Smittevernregler

  • Avtal tidspunkt for besøk på forhånd, og vent ved inngangen på at personalet åpner og tar i mot deg.
  • Dersom både beboer og besøkende er fullvaksinert kan de ha fysisk kontakt. Besøkende må likevel holde minst to meter avstand til personalet og andre beboere enn den de besøker.
  • På grunn av smittesporing, loggføres alle besøk.
  • Hvis du får påvist Covid-19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk som en del av smittesporingen. Kontakt også avdelingen du har besøkt så raskt som mulig, og informer om dette.
  • Alle må vaske eller sprite hendende før og etter besøket, både etter besøk ute og inne.
  • Besøkende bør gå direkte til og fra beboerens rom, og ikke oppholde seg i fellesarealer.
  • Besøkende som nylig har vært i et område med høy lokal smitterisiko, bør følge smittevernrådene som gjelder for dette området også når de er på besøk. Dette gjelder også ved besøk utenfor institusjonen. Generelt skal en i slike tilfeller holde minst to meter avstand, men det kan også være aktuelt å fraråde besøk.

Eigersund kommune

Bjarne Rosenblad, Kommuneoverlege
Anne Brit Tengesdal, Konst. Kommunalsjef helse og omsorg