Nødvendige besøk

Det er bare nødvendig besøk som tillates. Dette innebærer blant annet besøk til

Alvorlig og kritisk syke pasienter

Pasienter som er innlagt over tid (mer enn 1 uke) – der besøk er avgjørende for pasientens behandling og/eller livskvalitet
Vi gjør oppmerksom på at vi ved enkelte unntak, som for eksempel ved kritisk syk pasient, kan gjøre vurderinger som åpner opp for mer besøk.

Husk også

Dersom både pasient og besøkende er fullvaksinert kan de ha fysisk kontakt.

Hvis en klarer å overholde anbefalt avstand på 2 meter mellom alle besøkende og pasient, kan pasienten ha inntil 2 besøkende hos seg. Dersom en ikke klarer å overholde minimum to meters avstand, må man benytte munnbind.

Besøket begrenses til én time, og må avklares med avdelingen på forhånd. Mulighetene for besøk er også avhengig av om pasienten ligger på én- eller tomannsrom. Det er besøkstider fra 10:00 -13:00 og 16:00 - 18:00.

Det er dessverre ikke anledning til å besøke pasienter som har uavklart smittestatus.

Viktig informasjon til alle

  • Besøkende vil få spørsmål om symptomer på covid-19. Kun friske besøkende kan komme til avdelingen.
  • Ring avdelingen når du kommer på besøk, du vil bli fulgt inn til den du skal besøke. Du vil bli registrert som besøkende i besøkslogg.
  • Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesområder. Dersom pasienten ikke har enerom, må det avklares med personalet hvor besøket kan gjennomføres.
  • Besøkende som nylig har vært i et område med høy lokal smitterisiko, bør følge smittevernrådene som gjelder for dette området også når de er på besøk. Dette gjelder også ved besøk utenfor institusjonen. Generelt skal en i slike tilfeller holde minst to meter avstand, men det kan også være aktuelt å fraråde besøk.

Eigersund kommune

Bjarne Rosenblad, Kommuneoverlege
Anne Brit Tengesdal, Konst. Kommunalsjef helse og omsorg