Det er satt av 12 timer per måned til støttekontakt. Disse er fleksible og avtales med den det gjelder. Mener du at du kan være den rette personen for oppdraget, så ta kontakt. Det er nødvendig med sertifikat og bil. Menn oppfordres til å søke.

Kontakt

Ta kontakt med koordinator for barn og unge Nina N. Ose om du er interessert eller ønsker mer informasjon. Hun kan kontaktes på e-post eller telefon 51 49 40 70.