Gjelder tilkobling og endringer på stikkledningsnettet til offentlig vann- og avløpsanlegg i Eigersund kommune.

Skjemaet for ”Søknad om sanitærabonnement / melding om VA anlegg” skal leveres før, eller senest samtidig med søknad om tiltak, når bygget skal tilkobles offentlig vann- og/eller avløpsnett.

Sanitærmelding er et forhold mellom kommunen som hovedledningseier og tiltakshaver (abonnent). Seksjon Vann og avløp er eier av og som har ansvaret for Eigersund kommune sitt offentlige vann- og avløpsnett.

En sanitærmelding skal derfor behandles av seksjon Vann og avløp. Søknad om tillatelse til tiltak skal behandles av seksjon Byggesak.

Søknad om tilknytning til offentlig avløpsanlegg som gjelder for byggefelt eller industribygg, må avklares via forhåndskonferanse.

Rutinene gjelder for alle utvendige private røranlegg, også dren/overvannsanlegg, som skal tilknyttes eller som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

Vann- og avløpsanlegg som skal overtas av Eigersund kommuen, skal bygges etter kommunens retningslinjer og i henhold til Norsk VA-norm.

Ferdigmelding av ny tilknytning med stikkledning

Se egen artikkel angående ferdigmelding av ny tilknytning med stikkledning.
 

Skjema

Registering av nye vannmålere.pdf