Vanningsforbud

Oppdatert 20. juli:

Total vanningsforbud i Egersund

Fra 20. juli og inntil videre er det forbudt å bruke hageslange, dryppslange, spreder og annet vanningsutstyr til vanning og vasking som krever større mengder vann. Vanning med kanne er lov. Forbudet gjelder private og bedrifter.

HPV-vaksine til gutter

Vaksinasjon

Nå er det endelig besluttet at også gutter,på lik linje med jenter, skal få tilbud om HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet i 7. klassetrinn. Tilbudet gjelder fra og med skoleåret 2018/2019.

Byggesak invitere til brukerundersøkelse

Hus i Eigersund

Seksjon byggesak arbeider aktivt for å skape en stadig bedre byggesaksbehandling. Det er viktig for oss å vite hvordan du som bruker opplever kvaliteten på våre tjenester. Vi har laget en brukerundersøkelse og håper du har anledning til å delta.

Helsestasjonen har flyttet

Inngang til helsestasjonen

Helsestasjonen i Egersund har nå flyttet og fått bedre plass og lokaler. Du finner avdelingen nå midt i sentrum i Arenessmauet 1, i 3. etasje. Barnevognsparkering er til høyre ved inngangen. Kontaktinformasjonen ellers er den samme.

varsel om oppstart:

Områdereguleringsplan for havn- og næringsområde Kaupanes

Kaupanes

Eigersund kommune melder om oppstart av reguleringsplanarbeid for reguleringsendring for Kaupanes.

Tørr sommer og lav grunnvannstand

Gåda badeplass

Det er for tiden lav og til dels svært lav grunnvannstand i fylket. Det er lokalt store variasjoner, men de fleste steder antar NVE at situasjonen er vel så prekær som i 2010, da store deler av fylket opplevde vannmangel og tørke.

Jobbe i kommunen

Mangfold i kommunen

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn.

Skole og SFO
Politisk portal

Ordfører

Ordfører Odd Stangeland

Odd Stangeland er født 8. mai 1973 og har vært ordfører i Eigersund siden 12. oktober 2015. Han representerer Arbeiderpartiet.