Tilbudet er foreløpig ved Fødepoliklinikken ved SUS. Undersøkelsen kalles for KUB og er kombinert ultralyd og blodprøve.

Dersom det etter KUB blir bestemt at det er behov for NIPT, vil den gravide få tilbud om dette. På sikt er det planlagt at alle gravide skal få dette tilbudet.

Ta kontakt med jordmor eller fastlege for konsultasjon og henvisning så tidlig som mulig i svangerskapet.