Det vil i tillegg suppleres med ungdommer fra Pingvinen som sponses av Egersund Sanitetsforening.

Kontingent

400 kr pr aktivitet pr semester. Betalingen går til dekning av utgifter knyttet til aktivitetene.

Barnesang

Sted: Pingvinen

Tid: Torsdag 17.30 til 19.00

Innhold: Kjente og kjære barnesanger med enkle rytmeinstrumenter. Innslag av diskotek og diverse andre aktiviteter som Pingvinen kan tilby.

Svømming/ vannlek

Sted: Slettebø svømmehall

Tid: Mandager klokken 17.15 til 18.00

Innhold: Vanntilvenning og lek. Enkel svømmeopplæring.

Matlagings- og aktivitetsgruppe

Sted: Pingvinen

Tid: Torsdager 16.00 til 17.30

Innhold: Vi lager enkle retter på kjøkkenet. Trening av praktiske ferdigheter på kjøkkenet samt diverse aktiviteter på Pingvinen.

Relaterte dokumenter