Eigersund kommunes tilgjengelighetspris skal tildeles den enkeltperson, organisasjon, bedrift, kommunal eller annen offentlig etat som har gjort en verdifull innsats for å bedre tilgjengeligheten i lokalmiljøet for personer med ulike typer funksjonsnedsettelser. Samtidig er det ønskelig at denne prisen blir en stimulans for det løpende arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune på bred basis. For eksempel forbedret tilgjengelighet i forhold til boliger, bygninger, utesteder, kultur, friluftsliv, idrettanlegg, informasjon, nærpersoner m.m. 

Tilgjengelighetsprisen 2015 består av pengepremie samt diplom. Felles brukerutvalg tar i mot forslag til kandidater, og fungerer også som godkjennende jury. Alle innbyggere i Eigersund kommune kan fremme forslag til kandidater til prisen. Fullstendige statutter for prisen kan ses på Eigersund kommunes nettsider.

Kom med kandidater

Forslag skal være kortfattede med begrunnelse og sendes til Eigersund kommune v/Felles brukerutvalg, Postboks 580, 4379 Egersund innen 31. mars 2016. Forslag til kandidater kan også legges inn i skjemaet på denne siden.

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter