Utdanningsstipendet skal støtte jobbrelatert kompetanseutvikling og stimulere til faglig utvikling som gir økt kompetanse for ansatte innenfor relevante fagretninger.

Søknadsfrist

Fristen for å søke stipend denne høsten er 15.september.

Tildeling

Tildelingen foretas på grunnlag av kompetanseplaner og behov i de ulike avdelingene, samt den økonomiske rammen som er avsatt. Det dekkes i hovedsak ikke grunnutdanning. Stipendordningen gjelder kun for kommunens faste ansatte, med unntak av søknader fra sykepleie- og vernepleierstudenter som kan søke hvert skoleår.

Utdanningsstipend for ansatte

Søknadsskjema

Søknaden legges i personalmappen til den enkelte ansatte. Den sendes først til leder for vurdering før den sendes videre til Christin Nyheim i Organisasjon og læring for endelig  behandling. Papirskjema vil ikke bli godtatt. Dersom arbeidstaker mottar annen form for støtte som permisjon med lønn eller gjennom andre støtteordninger, må dette opplyses om i selve søknaden.

Stipend for sykepleie- og vernepleierstudenter

Søknadskjema

Som ett rekrutteringstiltak lyser Eigersund kommune ut stipend til bachelorstudenter innen sykepleie og vernepleie. Avtale om stipend gjøres for ett år om gangen, og følger studieåret med påfølgende sommerferie. Studenten må søke stipend for hvert skoleår.

Søknad blir først vurdert av leder. Deretter sendes det videre til Christin Nyheim i Organisasjon og læring for endelig behandling. Papirskjema vil ikke bli godtatt.

Retningslinjer for utdanningsstipend ligger tilgjengelig i QM+.