Hva er felles brukerutvalg?

Utvalgets ansvar er å uttale seg i saker som gjelder personer med nedsatt funksjonsevne, seniorer, målgruppe for mestringsenheten ansvarsområde og innvandrere/flyktninger. Det er ca 8 møter i året, og da behandles saker som kommunedirektøren legger frem – og som gjelder Felles brukerutvalgs ansvarsområde. Felles brukerutvalg skal stimulere til kreativitet og kvalitet på tjenester, og bidra med engasjement og medvirkning. Utvalget kan også ta opp egne saker.

Utvalgets sammensetning

Felles brukerutvalg skal bestå av 8 medlemmer med vararepresentanter for alle de nevnte gruppene. I tillegg skal det oppnevnes 2 politikere med vararepresentanter.

Forslag til kandidater

Har du forslag til kandidater som kan tenke seg å være en vararepresentant for seniorer bes disse sendt Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund eller post@eigersund.kommune.no.

Frist for å komme med forslag er 22.12.21.

Kontakt

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Randi Haugstad på epost eller på telefon 993 96 623.