Vi gir barna

 • En myk start i barnehagen med foreldreaktiv tilvenning.
 • Et stabilt og kompetent personale, som er tilstede for og med barna, og som er klar over sin viktige rolle for å sikre hvert barns trygghet, trivsel, utvikling, glede og mestring.
 • Lek som arena for inkludering og styrking av sosial kompetanse
 • Mulighet til vennskap og god lek med andre barn, og til å utvikle sosial kompetanse
 • Et miljø tilrettelagt for fysisk aktivitet og utvikling, fast turdag hver uke, utflukter, gymsal, utelek og svømming for de eldste barna.
 • Et flott uteområde som gir rom for aktiv og utviklende lek
 • Et godt inneområde med store og små rom for lek og ulike aktiviteter
 • Hele barnehagen er er oppgradert og modernisert de siste årene
 • Et sunt og variert kosthold
 • Tilrettelagt språkstimulering etter alder
 • ABC klubb for de eldste barna
 • Mange spennende tema med fokus på barns medvirkning og personalets spontanitet og kreativitet.
 • Rammeplanens ulike fagområder vektlegges spesielt.
 • Allsidige og kjekke opplevelser, samt læring og nye kunnskaper, er vesentlig.

Opptakskriterier

 • Iht. Lov om Barnehager § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter Lov om Barnevernstjenester  § 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak i barnehage.
 • Søsken av barn, hvis foreldre har flest andeler i barnehagen, Der søkere stiller likt i forhold til antall andeler, prioriteres søkere med lengst sammenhengende ansiennitet.
 • Daglig leder kan gi ansatte fortrinnsrett ved opptak av barn, dersom det er viktig for å få besatt stillinger i barnehagen

Foreldebetaling

Det betales for 12 mndr i året.

 • Foreldrebaling :  kr. 2874,- pr mnd
 • Matpenger:         kr.  250,- pr mnd.
 • Søskenmoderasjon;     30 % på barn nr.2 og 50 % på barn nr.3.

Søknadsprosedyrer

Daglig leder i barnehagen foretar opptak. Søkere som har fått avslag på barnehageplass ved hovedopptaket har klagerett. Klagen fremstilles skriftlig til kommunen. Kommunen forelegger klagen til barnehageeier.

Dere er velkommen til å besøke oss i Raketten. Ring gjerne om dere lurer på noe. Se også vår nettside Raketten.no.

Velkommen til den lille barnehagen med det STORE hjertet.

Alle som ønsker det kan søke om plass i barnehagen på fastlagt skjema for Samordnet opptak.

Åpningstider

Åpent fra 06:30 - 16:15

Beliggenhet

Barnehagen ligger i Sjukehusveien 1, ca 2 km fra Egersund sentrum. Følg rv 42 fra Egersund sentrum via Egersund stasjon. Ta til venstre ved første avkjørsel etter stasjonen. Barnehagen ligger på høyre side rett etter jernbaneundergangen.