Anne Marit Jacobsen

Riksteatret: Jacobsen, værsågod

Anne Marit Jacobsen tilbake på humorscenen og kommer innom Egersund kulturhus lørdag 24. november. Kjøp billetter nå.

Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Åpning av skateparken på Slettebø

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan nå søke om støtte til prosjekter rettet mot inkludering av barn i lavinntektsfamilier.

Varsel om reguleringsendring:

Reguleringsendring for Vingård på Tengs

Satelittbilde over Vingård

Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS vil, på vegne av Ideko Holding AS, varsle om mindre endring av plan for Vingård. I forbindelse med prosjektering og oppmåling av eiendom er det registrert noen avvik fra vedtatt reguleringsplan når det blant annet gjelder gjelder plassering av vei og avkjørsler.

Ny trafikkdata for Eigersund

Trafikk i Egersund

30. oktober åpnet Statens vegvesen sin nye trafikkdataportal, og det gir oss muligheter for alle til å sjekke hvor mange som sykler eller kjører et bestemt sted. Her kan oen også se flere punkter fra vår kommune.

Ledig stilling:

Kommunalsjef - tekniske tjenester

flyfoto over Egersund sentrum

Vil du være med å videreutvikle Eigersund kommune som en framtidsrettet samfunnsaktør? Kommunalsjefen som vil ha overordnet lederansvar for rundt 130 medarbeidere, rapporterer til rådmann og inngår i rådmannens ledergruppe. Er du klar for å ta et overordnet faglig og økonomisk ansvar for tekniske tjenester, samt bidra til god dialog med ansatte, innbyggere, næringslivet? Se utlysningsteksten her.

Framsynt:

Ny struktur for organisasjon og ledelse

Organisasjonskart november 2018

Eigersund kommune er i gang med omfattende omstilling og utviklingsarbeid. Formålet med dette er å sikre lovlig og forsvarlig drift innenfor de økonomiske rammene vi har og vil få i framtiden.

Jobbe i kommunen

Mangfold i kommunen

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn.

Ledige stillinger

  • Ledige stillinger
Se alle stillinger
Skole og SFO
Politisk portal

Ordfører

Ordfører Odd Stangeland

Odd Stangeland er født 8. mai 1973 og har vært ordfører i Eigersund siden 12. oktober 2015. Han representerer Arbeiderpartiet.